Reisvoorwaarden

Moldavië | Reizen op maat
W www.moldaviereizenopmaat.nl
E contact@moldaviereizenopmaat.nl
M +31 (0)6 2184 3943
S hilbrand.adema

geactualiseerd: 16 juni 2020

Moldavië | Reizen op Maat houdt zich met deze voorwaarden aan de in de reiswereld algemeen geldende regels. Dit zorgt ervoor dat u bij het betalen, annuleren of wijzigen van een reis nooit met onredelijke bepalingen wordt geconfronteerd.

Reisfondsen
Moldavië | Reizen op Maat is niet aangesloten bij een reisfonds. Uitgangspunt bij de totstandkoming van een reis is daarom een volledig vertrouwen tussen Moldavië | Reizen op Maat en de klant.

Reisadvies Moldavië
Kijk hier voor de coronamaatregelen in Moldavië en het reisadvies van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. De strekking van het onderstaande kan hierdoor beïnvloed worden.

De situatie in het land veilig en stabiel en toeristen, mits zij zich houden aan een aantal elementaire regels, kunnen er veilig en gerust op vakantie. Het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken geeft, met enkele kleine kanttekeningen, al vele jaren een positief reisadvies af.  Lees het onderstaande aandachtig. Kijk hier voor een aantal belangrijke aandachtspunten over Moldavië.

Gagaoezië en Transnistrië
Gagaoezië
  (zuidoostelijk deel van Moldavië met hoofdstad Comrat) en Transnistrië (gezien vanuit het westen) of Pridnestrovje (gezien vanuit het oosten; het gebied tussen de rivier de Dnjestr met hoofdstad Tiraspol) zijn landstreken die binnen het huidige Moldavië een bijzondere plaats innemen.

Transnistrië, dat zich altijd al sterk verbonden voelde met de Russische Federatie, bevocht in 1991-92 op bloedige wijze de onafhankelijkheid van Moldavië, dat zich sinds de val van de Sovjetunie eerder betrokken voelt bij het westen. De regio wordt formeel door geen enkel land, ook niet door de Russische Federatie, erkend. De politiek-economische situatie, de gang van zaken rond verkiezingen en de stand van zaken met betrekking tot de mensenrechten kunnen op zijn minst als onduidelijk worden gekenschetst. Duidelijk is wel dat Rusland een van de belangrijkste financiers is van Transnistrië; dat is bij grensoverschrijding vanuit Moldavië direct merkbaar aan de kwaliteit van het asfalt. De landstreek wordt economisch gerund door een nauw aan de regering verbonden conglomeraat met de naam Sheriff. Het voetbalstadion, alle tankstations, alle supermarkten en alle media zijn in handen van Sheriff. Wie iets wil in Transnistrië, moet zaken doen met Sheriff, dat naar men zegt wordt gerund door een zoon van de voormalige president Igor Smirnov.
Kaartje rechtsboven: links (westelijk) ligt Moldavië, gescheiden door de rivier de Dnjestr; rechts (oostelijk) grenst Transnistrië aan Oekraïne.

Gagaoezië heeft zich, veel meer dan Transnistrië, gevoegd in de politieke structuur van Moldavië, ook al kwam in dit gebied de autonomie in 1994 na aanzienlijk bloedvergieten tot stand. Gagaoezië is een autonome regio in het zuiden van Moldavië. De regio wordt bewoond door de Gagaoezen, een Turks volk in Zuidoost-Europa. De regio heeft de autonome status sinds 1994. De hoofdstad van Gagaoezië is Comrat. In 1990 was er een burgeroorlog tegen de republiek Moldavië. Gagaoezië vormt een bestuurlijke eenheid van Moldavië, maar heeft een eigen regering, een eigen president en een eigen politiemacht. Kaartje linksboven: de rode gebieden vormen tezamen Gagaoezië.

Het zal duidelijk zijn dat de aanwezigheid van deze autonome gebieden binnen het grondgebied van Moldavië een op zijn minst ongemakkelijke buitenlandse, maar zeker ook binnenlandse politieke situatie met zich meebrengt. Zeker voor wat betreft Transnistrië kan men stellen dat hier sprake is van een van de mondiale ‘frozen conflicts’: alle partijen houden elkaar nauwlettend in het oog en er wordt onmiddellijk gereageerd op het internationale politieke krachtenveld. De aanwezigheid van een grote Russische militaire divisie zorgt ervoor dat -vooralsnog- politieke beweging vanuit zowel het oosten als het westen tot een minimum beperkt blijft.

In de praktijk kunnen toeristen zich in beide regio’s vrijelijk en zonder risico bewegen, al is er in Transnistrië geen sprake van enige diplomatieke of andere ondersteuning in geval van problemen.

Specifieke voorwaarden

Vluchten en vluchtkosten

 • Wij zoeken voor u altijd naar een combinatie van gunstige prijzen en reistijden.
 • Omdat wij niet groot inkopen worden wij dagelijks geconfronteerd met prijsstijgingen van vliegtickets. Om deze reden is een offerte slechts enkele dagen geldig, omdat wij buiten die dagen de opgegeven reissom niet meer kunnen garanderen. Wij verzoeken om begrip hiervoor.
 • Indien de vluchtprijzen tussen de offerte en de boeking van de vluchten afwijken, treden wij direct met u in contact en brengen u op de hoogte van de nieuwe prijzen, zodat u goed gefundeerd een beslissing kunt nemen.
 • Indien wij geen directe vlucht of vlucht met tussenstop kunnen aanbieden én in het geval dat sprake is van verschillende luchtvaartmaatschappijen, kunnen wij geen verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen van vertraging. De ervaring leert namelijk dat de betreffende maatschappijen geen wederzijdse verantwoordelijkheid nemen voor de hieruit voortvloeiende extra kosten, bijv. van nieuwe vluchtboekingen en/of overnachtingen. Gelukkig leert de ervaring ook dat (doorlopende) reisverzekeringen de ontstane schade meestal (volledig) dekken. Wij raden u aan de de dekking van uw (doorlopende) reisverzekering voor uw reis goed te bestuderen en de dekking waar nodig te wijzigen.
 • Het is aan te bevelen dat u in  geval van vertraging, de gemiste vlucht zelf opnieuw boekt en de facturen van alle extra gemaakte kosten zorgvuldig bewaart in het geval uw verzekering daarom vraagt.
 • Mocht u dat wensen, dan kunnen wij u in het algemeen direct bijstaan bij het boeken van alternatieve vluchten in geval van vertraging. Daar zijn dan wel kosten aan verbonden, waarvan de hoogte afhankelijk is van de complexiteit van de boeking. Vaststelling van deze kosten geschiedt op basis van een offerte en het akkoord van de reiziger.
 • Ruimbagage en zitplaatsen zijn niet in de reissom inbegrepen, tenzij de betreffende vliegmaatschappij dit nadrukkelijk inclusief de vluchtprijs aanbiedt. Als dat niet het geval is regelen wij graag, na opgave van de precieze kosten, de boeking van de ruimbagage en de zitplaatsen voor u. U ontvangt hierna een factuur op grond waarvan u de kosten aan ons kunt voldoen. Voor deze transactie brengen wij geen extra kosten in rekening.
 • Boardingpassen: het beleid mbt het beschikbaar stellen van boardingpassen verschilt per maatschappij. In de meeste gevallen worden de passen tussen 72 en 24 uur voor vertrek beschikbaar gesteld en soms nog korter voor de dag en tijd van vertrek. Wij bewaken dit voor u en zorgen dat u uw pas(sen) voor uw heenreis op tijd heeft. Voor boardingpassen voor uw terugvlucht geldt vrijwel altijd hetzelfde. In dit geval zenden wij de documenten naar de laatste accommodatie van uw reis. Daar is men graag bereid de passen voor u te printen.
 • Op veel luchthavens kunnen boardingpassen inmiddels worden getoond op mobiel of tablet.

Autohuur

 • Wij controleren bij de verhuurder altijd zorgvuldig welke kosten de klant kan verwachten buiten het bedrag dat u met Moldavië | Reizen op Maat voor de autohuur overeen bent gekomen, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.
 • In Moldavië is volledige afkoop van het eigen risico  mogelijk. De huurprijs in de offerte is daar in principe op gebaseerd. Bij aantoonbare schade door onverantwoord gebruik van het voertuig kan het eigen risico mogelijk niet volledig worden ingezet. Wij raden u daarom aan om in geen geval onaanvaardbare risico’s te nemen die een dergelijke schade kunnen veroorzaken.
 • Moldavië | Reizen op Maat kan voor geen enkele schade aan het huurvoertuig verantwoordelijk worden gehouden.
 • Mocht u schade hebben opgelopen of wordt u geconfronteerd met een defect, neemt u dan direct contact op met de contactpersoon van de verhuurder en met ons. In goede samenwerking zorgen wij dan dat u vervangend vervoer krijgt en dat u bijv. naar uw hotel wordt gebracht.
 • Niet in alle gevallen kunnen wij voorkomen dat u bij het afhalen van de huurauto een borgsom moet betalen. De betaling en terugbetaling van de borgsom kunnen wij dan ook vaak niet voor u regelen. U moet er daarom rekening mee houden dat u de borgsom contant of met een creditkaart moet voldoen. Bij inlevering van de huurauto krijgt u uw borgsom terug of de claim voor het bedrag van de borgsom op uw creditkaart wordt ongedaan gemaakt.
 • Zonder groene kaart of een equivalent daarvan is een in Moldavië gehuurde auto buiten Moldavië niet verzekerd. Controleer of u de groene kaart bij de autopapieren heeft gekregen.
 • Met een in Moldavië gehuurde auto kunt u niet naar Transnistrië; de groene kaart is daar niet geldig. Mocht u in Transnistrië een auto willen huren, dan kunnen wij dat voor u regelen. Hieraan zijn extra, in offerte nader aan te geven kosten verbonden.
  Mocht u toch met een in Moldavië gehuurde auto Transnistrië ingaan, dan is Moldavië | Reizen op maat op geen enkele wijze aansprakelijk te houden voor de risico’s.

Provisie- en overige kosten

 • Over de nettokosten van de verschillende onderdelen van een pakketreis (vluchten, transfers, autohuur, accommodaties en overige onderdelen) berekent Moldavië | Reizen op maat een provisie van 20%.
 • Afhankelijk van de aard van de reis, zoals bijv. in het geval van fietsreizen (begeleiding en bagagetransport), berekent Moldavië | Reizen op maat overige kosten. Als dat het geval is, worden deze kosten altijd benoemd in de offerte.

Procedure totstandkoming reis

 • Na ontvangst van een vraag via e-mail of telefoon en eventueel nader contact over de concretisering van uw reis krijgt u per e-mail een offerte voor de reis toegezonden met een overzicht van het reisprogramma en de totale kosten voor alle reizigers.
 • Voor de informatie in offertes van Moldavië | Reizen op maat geldt een auteursrechtelijke bescherming. Dit betekent o.m. dat (potentiële) klanten deze informatie niet oneigenlijk, d.w.z. uitsluitend als informatie, mogen gebruiken. Gebruiken (potentiële) klanten deze informatie toch oneigenlijk, dan brengt Moldavië | Reizen op maat hiervoor een bedrag in rekening van 25% van de in de offerte vermelde totale reissom.
 • Indien u instemt met dit programma en de vermelde reissom, stuurt u zo spoedig mogelijk per reguliere post een ondertekende print van het programmavoorstel (overeenkomst) retour of u stuurt een ondertekende scan. Tegelijk maakt u een aanbetaling over van een nader te bepalen percentage van de reissom. Dit percentage is meestal gerelateerd aan de kosten voor de vliegtickets, indien u deze door ons heeft laten verzorgen, of aan andere direct door ons te maken kosten. De hoogte van het percentage wordt bepaald door Moldavië |Reizen op maat.
 • Na deze aanbetaling ontvangt u per mail bevestiging dat het bedrag is ontvangen en dat de betreffende onderdelen geboekt zijn.
 • Het restant van de reissom maakt u uiterlijk zes weken (= 42 dagen inclusief) voor de dag van aankomst over.
 • Vallen de totstandkoming van het programmavoorstel (overeenkomst) binnen zes weken (=42 dagen inclusief) tot de dag van aankomst, dan maakt u de volledige reissom over.
 • Bij in gebreke blijven van betaling door de klant gelden de annuleringsregels zoals hieronder vermeld onder de kop Annulering.
 • Lunch-, diner-, brandstof- en overige kosten zijn niet opgenomen in de vermelde reissom en komen voor eigen rekening, tenzij nadrukkelijk anders vermeld of in overleg nader overeengekomen en in de overeenkomst expliciet schriftelijk vastgelegd.

Wijzigingen in het reisprogramma

 • Tot 14 dagen (inclusief) voor de vertrekdatum kunnen wijzigingen in het programma worden doorgevoerd.
 • Houdt u er rekening mee dat wijzigingen van vliegtickets soms hoge kosten met zich meebrengen. Deze kosten zullen wij in rekening brengen.
 • Moldavië | Reizen op Maat zorgt steeds voor een nieuw overzicht van het programma en de reissom.
 • De gewijzigde reissom wordt na ontvangst van het overzicht en na akkoordbevinding per ommegaande door de reiziger voldaan, onder aftrek van door de reiziger reeds betaalde gelden.

Reisbescheiden

 • De noodzakelijke reisbescheiden ontvangt u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 10 dagen (inclusief) voor vertrekdatum.
 • In de meeste gevallen ontvangt u een document met een praktische toelichting op uw reis met tips en adviezen.
 • Reizigers die bij ons een fly-drive hebben geboekt, ontvangen een recente wegenkaart van Moldavië.
 • U ontvangt geen hotelvouchers. De baliemedewerkers van uw accommodaties zijn op de hoogte van uw komst.

Tijdens uw reis

 • Tijdens uw reis kunt u steeds rekenen op onze ondersteuning. U reist in een land waarin het toerisme zich naar westerse maatstaven nog aan het ontwikkelen is. Het kan daarom voorkomen dat zaken niet geheel volgens afspraak verlopen en wij vragen om begrip daarvoor.
 • Het komt, zij het steeds minder, voor dat van u bij vertrek uit uw accommodatie betaling van uw accommodatie wordt verlangd. Hier is nooit sprake van opzet van de accommodatie, zo leert onze ervaring. U kunt er van verzekerd zijn dat wij zorgen voor tijdige betaling van de accommodaties. Betaal in ieder geval niet  en laat de accommodatie in zo’n geval direct contact met ons opnemen.
 • Uiteraard kunnen zich situaties voordoen die lastig of niet acceptabel zijn. Neemt u in zo’n geval direct contact met ons op. Wij staan dag en nacht voor u klaar: +31 (0)6 2184 3943.

Bij in gebreke blijven van betaling, of bij (wens tot) annulering of omboeking door de klant

 • Bij in gebreke blijven van (gedeeltelijke) betaling, of bij (wens tot) annulering of omboeking door de klant, vanaf de 42ste dag (inclusief) voor de dag van vertrek, is 30% van de totale overeengekomen reissom verschuldigd.
 • Bij in gebreke blijven van (gedeeltelijke) betaling, of bij (wens tot) annulering of omboeking door de klant, vanaf de 42ste – 28ste dag (inclusief) voor de dag van vertrek, is 60% van de totale overeengekomen reissom verschuldigd.
 • Bij in gebreke blijven van (gedeeltelijke) betaling, of bij (wens tot) annulering of omboeking door de klant, vanaf de 28ste – laatste dag (inclusief) voor de dag van vertrek, is 90% van de totale overeengekomen reissom verschuldigd.
 • Bij een wens tot annulering of omboeking wegens bijv. een aantoonbare en significante wijziging van het reisadvies treden wij in contact met de klant over annulering of omboeking. De klant dient in instantie bij zijn verzekering te informeren over de dekkingsmogelijkheden. Op grond hiervan bepalen wij ons beleid met betrekking tot annulering of omboeking.

Kortingen

Indien dit van toepassing is, worden specifieke kortingsmogelijkheden bij de betreffende reis vermeld. Daarnaast zijn altijd de volgende kortingen van toepassing:
Boeking 3 en 4 personen Boeking 5 t/m 7 personen Boeking vanaf 8 personen
Stedentrip 3 nachten 4 % 5 % 6 %
Stedentrip meer dan 3 nachten 5 % 6 % 8 %
Reizen 8 nachten 4 % 6 % 8 %
Reizen meer dan 8 nachten 6 % 8 % 10 %

De vroegboekkorting van 5% (tot 1 maart van enig jaar) wordt niet berekend over deze kortingen.

Naar boven >
Home >

Advertentie